RODINNÉ CENTRUM RYBKA

Je zařízením sloužící rodičům a jejich dětem.

Rodinné centrum Rybka

Veškeré aktualní informace o provozu Rodinného centra Rybka naleznete na našem facebookovém profilu, také zde naleznete fotky.

CO NABÍZÍ

Možnost pro maminky vyjít z izolace a monotónnosti každodenního života, do které jsou často v době mateřské dovolené uzavřeny. Možnost sdílení zkušeností. Poskytnou dětem možnost růst v kolektivu ostatních děti a rozvíjet se v různých dovednostech. Pomoci rodičům zvládnout životní změnu, kterou sebou péče o dítě přináší. Pro rodiče připravujeme přednášky, aktivity, ve kterých se mohou společně jako rodina zapojit. Prostředí k rozhovoru, výměně zkušeností

KLUBY PRO MAMINKY S DĚTMI

Hlavní náplní klubu je volná hra. Od 10.hodin je pro děti připraven krátký program, který je přizpůsobený jejich věku (např. výtvarničení, pohybové hry, padák, říkanky, zpívánky ...). Maminky mají také možnost popovídat si u kávy či čaje.

INTERAKTIVNÍ BESEDY A KURZY

Hlavním cílem pořádání různých besed a kurzů je rozvíjení manželských (partnerských) a rodičovských dovedností. Jde nám o to pomoci rodičům v jejich vzájemném vztahu a v jejich společné výchově dětem

JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO CELOU RODINU

Mimo tato pravidelná setkání Rybka připravuje jednorázové akce pro celou rodinu. Cílem těchto akci je posílit fungování rodiny jako celku. K těmto akcím patří např. Drakiáda, Kastaniáda, Cesta broučků s lampionky….. Dále připravujeme pro maminky s dětmi různé výlety, víkendové pobyty.

SPONZOŘI

Rodinného centra Rybka
RC je financováno z dotací Města Rychnov nad Kněžnou a Královéhradeckého Kraje. Je financováno z příspěvků: Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme a Škody auto. Dále z darů různých fyzických a právnických osob. Pokud byste chtěli podpořit RC Rybka, můžete tak učinit na účet Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou číslo 2000445818/2010 u Fio Banky. Dar si můžete uplatnit v rámci svého daňového přiznání. Děkujeme Vám za podporu!

SKODA_FOND

Tesco


Škoda


Rychnov nad Kněžnou

KHK